LATEST WORKS


Knjige


Objavljene knjige u vlastitoj nakladi 2004. – 2008.

2004.
CIP – Katalogizacija u publikaciji Sveucilisna knjiznica u Puli
UDK 711.4:339.138(497.5)
PALIAGA, Marko
Strateski urbani marketing: mogucnost primjene koncepcije urbanog marketinga u hrvatskim gradovima
/ Marko Paliaga – Rovinj: vlast. nakl., 2004.- 120 str.;
23×16 cm
Riassunto ; Summary. – Bibliografija: str. 115-119.
ISBN 953-99569-0-0
DOWNLOAD KNJIGE (pdf)

2004.
Rovinj i njegovi potencijali
(vodič za investitore)
Izdanje: II.
Naklada: Grad Rovinj
2004., str. 1-90
23×16 cm
DOWNLOAD KNJIGE (pdf)

2004.
Rovinj i njegovi potencijali
(vodič za investitore)
Izdanje: III.
Naklada: Grad Rovinj
2005., str. 1-96
23×16 cm
DOWNLOAD KNJIGE (pdf)

2005.
Istraživanje imagea Grada Rovinja
Marko Paliaga
DOWNLOAD KNJIGE (pdf)

2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji Sveučilišna knjižnica u Puli
UDK 711.42-12
PALIAGA, Marko
Branding i konkurentnost gradova:
/ Marko Paliaga – Rovinj: M. Paliaga, 2008.
Bibliografija.
ISBN 978-953-99569-1-0
DOWNLOAD KNJIGE (pdf)

2012.
Ponašanje korisnika javnih komunalnih usluga
CIP .zapis dostupan u računalnom katalogu Gradske i sveučilišnje knjižnice Osijek pod brojem 130518027
DRAGUTIN GUTIĆ
MARKO PALIAGA
Nakladnik: Grafika d.o.o. , Osijek, rujan 2012.
Za nakladnika: akademik prof.dr.sc. Dragutin Gutić
Recenzije: Akademik, prof.dr.sc. Muris Čičič, prof.dr.sc. Tihomir Vranešević
ISBN 978 -953 -244 -086 -7
Izvadak iz recenzija knjige

2015.
Regionalni autohtoni proizvodi hrane u funkciji izgradnje marke regije
CIP kategorizacija u publikaciji Sveučilišna knjižnica u Puli
UDK 641:658.626
OLIVA ENES
MARKO PALIAGA
ISBN 978 – 953 -99569-2-7
Za zakladnika: Marko Paliaga
Naklada: 300 komada
DOWNLOAD KNJIGE

2017.
Marketing Financijskih Usluga
CIP kategorizacija u publikaciji Sveučilišna knjižnica u Puli, 140904065
MARKO PALIAGA
ERNES OLIVA
ISBN 978 – 953 -99569-3-0
Za zakladnika: Marko Paliaga
Naklada: 300 komada
DOWNLOAD KNJIGE

2017.
Strateški menedžment
CIP kategorizacija u publikaciji Sveučilišna knjižnica u Puli,
DRAGUTIN GUTIĆ
MARKO PALIAGA
ISBN 978 – 953 -7630-90-4
Za zakladnika: Tibor Santo
DOWNLOAD KNJIGE

2019.
Strateško upravljanje gradovima
DRAGUTIN GUTIĆ
MARKO PALIAGA
ISBN 978 – 953 -8198-31-1
Za nakladnika: Tibor Santo
Izv.prof.dr.sc. Marko Paliaga dipl.oec.