LATEST WORKS


Znanstveni članci


  • 25. Paliaga Marko, Ernes Oliva: “ISTRAŽIVANJE TRENDOVA U IZGRADNJI MARKE REGIJA U HRVATSKOJ“, 5 th CRODMA International Scientific and Professional Conference Varaždin, Croatia, October 23rd,2020.