LATEST WORKS


Predavanja


ZBOG OBNAŠANJA DUŽNOSTI GRADONAČELNIKA GRADA ROVINJA-ROVIGNO, SVA PREDAVANJA I SUDJELOVANJA izv. prof. dr. sc. Marko Paliaga OTKAZANA SU DO ISTEKA MANDATA.

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka, Rijeka, katedra za Marketing
Gostujuća predavanja po potrebi katedre za Marketing.

Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za ekonomiju i turizam, Pula, katedra za Marketing
Kolegij Osnove marketinga, Marketing financijskih institucija, Logistika vježbe, Razvoj i inovacija usluga (PSD), Marketing u bankarstvu i osiguranju (PSD) i Marketing javne uprave (PSD)

DOWNLOAD PREDAVANJA (slobodno preuzimanje):
Osnove marketinga (ppt)
Marketing javnih usluga (ppt)
Strateško planiranje – Komunalni servis d.o.o. (pdf)
Upute za izradu seminara (pdf)
Upute (preuzeto sa interneta, sveučilište u ZG, jako korisno) za kritičke prikaze i seminare poslijediplomski studij (pdf)
BRANDING GRADOVA prezentacija (pdf)
MARKETING DRUŠTVENIH MREŽA (pdf)
UVODNO O BRANDOVIMA (ppt)
POZICIONIRANJE I METRIKA BRANDIRANJA) (pdf)
ZAŠTO JE VAŽNO BRANDIRANJE (pdf)
ZAŠTO BRANDIRATI AERODROME (pdf)

SVA PREDAVANJA ZA KOLEGIJ MARKETINGA FINANCIJSKIH INSTITUCIJA MOŽETE SKINUTI SA STRANICA SVEUČILIŠTA JURAJ DOBRILA .